Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi suojaaminen

 • Suhtaudumme henkilötietojesi käsittelyyn erittäin vakavasti.
 • Noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja varmistamme henkilötietojen oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn.
 • Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi.
Yhteystiedot

Simplyloan.fi:hin voi ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Afima ApS

CVR-numero: 41412062

Vimmelskaftet 41F, 3.

1161 Kööpenhamina, Tanska

Sähköposti: info@simplyloan.fi

Sinua koskevien henkilötietojen käsittely

Simplyloan.fi käsittelee seuraavia henkilötietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Haetun lainan suuruus
 • haetun lainan takaisinmaksuaika
 • IP-osoite
 • aikaleima
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Simplyloan.fi käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
 • Henkilökohtaisten listojen laatiminen Simplyloan.fi:n yhteistyökumppaneiden lainoista, joita suositellaan ja jotka täyttävät vaatimuksesi, mukaan lukien luottokelpoisuus.
 • Henkilökohtaisen profiilisi rekisteröinti, joka sisältää luettelon suositelluista lainoista ja jossa voit päivittää tai poistaa henkilötietojasi ja luoda uusia/päivitettyjä luetteloita suositelluista lainoista. On sinun vastuullasi varmistaa, että rekisteröidyt tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla.
 • Simplyloan.fi lähettää uutiskirjeitä sähköpostitse, tekstiviestillä tai postitse lainamarkkinoiden yleisistä olosuhteista, henkilökohtaisesta taloudesta ja päivitetyistä lainaluetteloista, jotka ovat peräisin Simplyloan.fi:n kanssa yhteistyötä tekeviltä lainanantajilta ja joita Simplyloan.fi suosittelee minulle.
Simplyloan.se käsittelee henkilötietojasi:
 • Keräämme ja tallennamme henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin.
 • Keräämme vain merkityksellisiä ja tarpeellisia henkilötietoja
 • Saamme suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelyä.
 • Emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi.
 • Poistamme henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita.
Lisätietoja:
Keräämme ja säilytämme henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin.
Simplyloan.fi kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi vain edellä mainittuihin tarkoituksiin tai muihin laillisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain niin sanottuja yleisiä henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla.
Keräämme vain merkityksellisiä ja tarpeellisia henkilötietoja

Simplyloan.fi käsittelee sinusta vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä, asianmukaisia ja välttämättömiä edellä mainittujen tarkoitusten kannalta tietyn käsittelyn yhteydessä. Simplyloan.fi ei näin ollen käsittele enempää tietoja kuin on tarpeen kussakin tapauksessa tietyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Simplyloan.fi käsittelee henkilötietojasi myös siinä määrin kuin Simplyloan.fi tarvitsee niitä sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi.

Minimoimme henkilötietojesi käsittelyn niin pitkälle kuin mahdollista, mukaan lukien käsiteltävien henkilötietojen määrä. Sen vuoksi tutkimme, voidaanko joitakin käsiteltyjä tietotyyppejä käyttää depersonalisoidussa tai pseudonymisoidussa muodossa ilman, että se vaikuttaa käsittelyn tulokseen.

Luottokelpoisuutesi arviointi tehdään automaattisesti, ja sillä on seurauksia ainoastaan Simplyloan.fi:n luomien suositeltujen lainojen keräämiseen – sekä sinulle suunnatun tulevan markkinoinnin laajuuteen.

Saamme suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelyä

Simplyloan.fi hankkii suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumuksesi on perusta sille, että Simplyloan.fi käsittelee henkilötietojasi, ellei Simplyloan.fi:llä ole muuta oikeusperustaa henkilötietojesi käsittelylle.

Suostumuksesi on vapaaehtoinen, ja sen voi peruuttaa milloin tahansa, katso lisätietoja täältä.

Jos Simplyloan.fi haluaa käyttää henkilötietojasi muihin kuin alun perin kerättyihin tarkoituksiin, Simplyloan.fi ilmoittaa sinulle tästä ja pyytää suostumuksesi ennen henkilötietojen käsittelyä. Jos henkilötietoja käsitellään muun oikeusperustan nojalla, ilmoitamme siitä sinulle ennen käsittelyn aloittamista.

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Simplyloan.fi-palveluja.

Emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi.

Luovutamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, myös markkinointitarkoituksiin, vain, jos olet antanut siihen etukäteen suostumuksesi. Kun saamme tällaisen suostumuksen, ilmoitamme sinulle, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi luovuttamista.

Emme kuitenkaan pyydä suostumustasi, jos Simplyloan.fi on velvollinen luovuttamaan tietojasi esimerkiksi viranomaiselle.

Simplyloan.fi pidättää myös oikeuden käyttää EU/ETA-alueen ulkopuolista tietojen käsittelijää, jotta Simplyloan.fi voi jatkaa toimintaansa. Tämä tapahtuu kuitenkin vain henkilötietojen siirtoon sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistamme ja päivitämme henkilötietosi

Simplyloan.fi tarkistaa, että sinusta käsitellyt henkilötiedot eivät ole virheellisiä tai vanhentuneita – ja ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan välittömästi. Palvelumme on riippuvainen siitä, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Siksi pyydämme sinua ilmoittamaan kaikista asiaankuuluvista muutoksista tietoihin. Voit käyttää Simplyloan.fi-tunnuksiasi tai yllä olevia yhteystietojasi ilmoittaaksesi meille henkilötietojesi muutoksista.

Poistamme henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen..

Simplyloan.fi poistaa henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot kerättiin, käsiteltiin ja tallennettiin.

Jos olet vain antanut suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käytetään henkilökohtaisen suositusluettelon laatimiseen ja henkilökohtaisen profiilin luomiseen Simplyloan.fi-sivustolla, profiilissa olevat henkilötietosi poistetaan, jos olet ollut poissa käytöstä kolme vuotta.

Jos olet myös antanut suostumuksesi siihen, että Simplyloan.fi voi lähettää sinulle sähköposteja, tekstiviestejä ja kirjeitä markkinointitarkoituksiin, Simplyloan.fi pyytää sinua uusimaan markkinointisuostumuksesi kolmen vuoden välein, jos olet ollut profiilissasi käyttämättömänä kolme vuotta. Jos et uudista suostumustasi, Simplyloan.fi poistaa profiilisi ja ilmoittaa siitä sinulle.

Tarkat ja ajantasaiset henkilötiedot

On sinun vastuullasi varmistaa, että annetut tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

Lisätietoja:
Tarkat ja ajantasaiset henkilötiedot
Sinä olet rekisterinpitäjä Simplyloan.fi-sivustolla antamiesi henkilötietojen osalta. Sinun vastuullasi on varmistaa, että meille antamasi henkilötiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Päivitykset tehdään omaan profiiliisi tai ottamalla yhteyttä Simplyloan.fi:hin, katso yhteystiedot yllä.
Simplyloan.fi päivittää henkilötietosi pyynnöstäsi tai jos Simplyloan.fi saa tietoonsa, että rekisteröidyt tiedot ovat virheellisiä.
Tietoturva ja turvallisuus

Suojaamme henkilötietojasi, ja meillä on sisäinen tietosuojakäytäntö.

Lisätietoja:

Suojaamme henkilötietojasi, ja meillä on sisäinen tietosuojakäytäntö.

Simplyloan.fi on laatinut sisäisen tietosuojakäytännön. Se sisältää sisäisiä ohjeita ja kuvaa toimenpiteitä, joita Simplyloan.fi on toteuttanut henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta ja siltä, että luvattomat henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin tai saavat niistä tiedon.

Simplyloan.fi:llä on menettelyt käyttöoikeuksien myöntämiseksi, mikä tarkoittaa, että käyttöoikeudet myönnetään vain sellaisille työntekijöille, joille pääsy henkilötietoihisi on tarpeen heidän tehtäviensä hoitamiseksi. Teemme säännöllisesti varmuuskopioita tiedoistamme tietojen katoamisen estämiseksi. [Suojaamme myös kerättyjen tietojen luottamuksellisuuden ja aitouden käyttämällä salausta].

Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa suuren riskin oikeuksillesi, mukaan lukien syrjintä, identiteettivarkaus, taloudellinen menetys, maineen menetys tai muu aineellinen vahinko, Simplyloan.fi ilmoittaa sinulle tietoturvaloukkauksesta mahdollisimman pian.

 

Oikeutesi
 • Sinulla on oikeus tutustua Simplyloan.fi:n sinusta käsittelemiin henkilötietoihin.
 • Sinulla on oikeus saada tietosi luettavassa muodossa tai siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.
 • Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi siihen, että Simplyloan.fi käsittelee henkilötietojasi.
 • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Simplyloan.fi:ssä.
 • Sinulla on oikeus rajoittaa Simplyloan.fi:n suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle.
Lisätietoja:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietojen siirrettävyys.

Sinulla on oikeus saada pääsy Simplyloan.fi:n sinusta käsittelemiin henkilötietoihin. Tietojen saantia rajoitetaan kuitenkin liikesalaisuuksien ja/tai immateriaalioikeuksien osalta.

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.

Jos haluat käyttää oikeutta saada pääsy henkilötietoihin tai oikeutta tietojen siirrettävyyteen, ota yhteyttä edellä mainittuun Simplyloan.fi-yhteyshenkilöön. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus oikaista tai poistaa virheelliset

Jos uskot, että Simplyloan.fi:n sinusta käsittelemät tiedot ovat epätarkkoja tai muuten virheellisiä, sinulla on oikeus saada tiedot oikaistua tai poistettua.

Jos olemme samaa mieltä siitä, että käsitellyt tiedot ovat virheellisiä tai muuten epätosia, poistamme tai korjaamme ne mahdollisimman pian.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos Simplyloan.fi on lain mukaan velvollinen säilyttämään kaikki tai osan henkilötiedoistasi tai jos henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen oikeudenkäynnin aloittamiseksi tai vaateen puolustamiseksi, jolloin Simplyloan.fi säilyttää vain ne tiedot, joita Simplyloan.fi on lain mukaan velvollinen tai oikeutettu säilyttämään, ja poistaa kaikki muut sinua koskevat henkilötiedot.

Jos haluat käyttää oikeuttasi tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen, ota yhteyttä Simplyloan.fi:n yhteyshenkilöön ja kerro, mitä tietoja pidät virheellisinä tai mitä tietoja haluat poistaa. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi siihen, että Simplyloan.fi käsittelee henkilötietojasi.

Jos peruutat suostumuksesi, Simplyloan.fi lopettaa niiden henkilötietojen käsittelyn, joiden osalta olet peruuttanut suostumuksesi, ellei Simplyloan.fi ole lain nojalla velvollinen tai oikeutettu säilyttämään kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi. Tällöin Simplyloan.fi säilyttää vain ne tiedot, joita Simplyloan.fi on lain mukaan velvollinen säilyttämään, ja poistaa kaikki muut sinua koskevat henkilötiedot. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta Simplyloan.fi:n suorittaman käsittelyn laillisuuteen siihen asti, kunnes suostumuksesi peruutetaan.

Jos haluat käyttää oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi, voit ottaa yhteyttä Simplyloan.fi-sivustoon edellä annettujen yhteystietojen avulla. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Simplyloan.fi:ssä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Simplyloan.fi:ssä, mukaan lukien tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin ja tarpeisiisi sopivien lainasuositusten luettelon laatimiseen sekä luottopisteytyksen tekeminen meille antamiesi henkilötietojen perusteella. Voit myös vastustaa, jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavien sääntöjen tai Simplyloan.fi:n suostumuksen vastaisesti.

Jos haluat vastustaa, voit lähettää vastalauseesi Simplyloan.fi-sivustolle yllä olevien yhteystietojen avulla.

Jos vastustuksesi on perusteltu, Simplyloan.fi lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus rajoittaa Simplyloan.fi:n henkilötietojen käsittelyä.

Sinulla on oikeus rajoittaa Simplyloan.fi:n henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

Kun Simplyloan.fi käsittelee vastalausetta, jonka olet esittänyt Simplyloan.fi:n sinusta käsittelemien henkilötietojen oikeellisuutta tai käsittelyn lainmukaisuutta vastaan. Käsittelyn rajoittaminen on voimassa siihen asti, kunnes Simplyloan.fi on saattanut päätökseen vastustuksesi käsittelyn.

Jos haluat käyttää oikeuttasi rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, voit lähettää vastalauseesi Simplyloan.fi:lle yllä olevilla yhteystiedoilla. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus valittaa

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystietomme on lueteltu edellä.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastolle. Valituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen dt@datatilsynet.dk tai Tanskan tietosuojaviraston verkkosivuston www.datatilsynet.dk kautta.

Luettelo lainanantajista, joiden kanssa teemme yhteistyötä

Freedom Rahoitus

Unolaina

Zmarta

Arkadia Rahoitus

Axolaina

Rahalaitos

Omalaina

Sortter

Kattokorko

Bondora

DigitalFinans

Etua

Banken.fi

Changegroup

Haenyt.fi

Kompar

Lainamarkkina

LainaParkki

Rahoitu

Lendella

Motty

VertaaEnsin

Easyraha.fi

Ferratum Juostoluotto

Vippi

Morrow Bank

Resurs Bank

Alisa Pankki

Matkalaina

Bank Norwegian 

Luettelo lainanantajista, joiden kanssa teemme yhteistyötä:

VertaaEnsin

Kattokorko

Etua

Bondora

Lendella

Kompar

Changegroup

Motty

Sortter

DigitalFinans

Axolaina

Easyraha.fi

Unolaina

Zmarta

Freedom Rahoitus

Rahalaitos

Arkadia Rahoitus

Omalaina

Haenyt.fi

Lainamarkkina

Banken.fi

Morrow Bank Kreditkort

Bank Norwegian

SweepBank

Ferratum Juostoluotto

Vippi

Resurs Bank

Morrow Bank

Matkalaina